Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rozogach oraz budynku po byłym Przedszkolu Samorządowym w Rozogach

Informacja z otwarcia ofert - w załączniku pod tym samym tytułem Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.11.2019 r. - w załączniku o pod tym samym tytułem Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.12.2019 r. - w załączniku pod tym samym tytułem

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku

Informacja z otwarcia ofert 06 września 2019r. - w załączniku pod tym samym tytułem. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13 września 2019r. - w załączniku pod tym samym tytułem.

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku

Informacja z otwarcia ofert 05.08.2019 - w załaczniku pod tym samym tytułem Unieważnienie postępowania przetargowego 07.08.2019 - w załączniku pod tym samym tytułem

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rozogach oraz Przedszkola Samorządowego Kraina Uśmiechu w Rozogach

Unieważnienie postępowania nr ROŚ.271.5.2019 z dnia 04.07.2019 r. - szczegóły w załączniku pod tym samym tytułem

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, ROŚ.271.4.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.03.2019 rok - w załączniku pod tym samym tytułem. Zmiana treści SIWZ z dnia 01.04.2019 rok - w załączniku pod tym samym tytułem Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 01.04.2019 rok - w załączniku pod tym samym tytułem. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.04.2019 - w załączniku pod tym samym tytułem. Przedłużenie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja okablowania strukturalnego w Urzędzie Gminy Rozogi

1) Wyjaśnienia do SIWZ 04.02.2019 w załączniku pod tym samym tytułem. 2) Wyjaśnienia do SIWZ 06.02.2019 w załączniku pod tym samym tytułem. 3) Wyjaśnienia do SIWZ 08.02.2019 w załączniku pod tym samym tytułem. 4) Zmiana treści SIWZ 08.02.2019 w załączniku pod tym samym tytułem. 5) Przedłużenie terminu składania ofert 08.02.2019 w załączniku...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa amfiteatru w Rozogach.

1) Informacja z otwarcia ofert 12.02.2019 r. - szczegóły w załączniku pod tym samym tytułem. 2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 15.03.2019 r. - szczegóły w załączniku pod tym samym tytułem. 3) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.04.2019 r. - w szczegóły w załączniku pod tym samym tytułem....

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. udzielenie schronienia dla osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Rozogi, od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.