Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja okablowania strukturalnego w Urzędzie Gminy Rozogi

1) Wyjaśnienia do SIWZ 04.02.2019 w załączniku pod tym samym tytułem. 2) Wyjaśnienia do SIWZ 06.02.2019 w załączniku pod tym samym tytułem. 3) Wyjaśnienia do SIWZ 08.02.2019 w załączniku pod tym samym tytułem. 4) Zmiana treści SIWZ 08.02.2019 w załączniku pod tym samym tytułem. 5) Przedłużenie terminu składania ofert 08.02.2019 w załączniku...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa amfiteatru w Rozogach.

1) Informacja z otwarcia ofert 12.02.2019 r. - szczegóły w załączniku pod tym samym tytułem. 2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 15.03.2019 r. - szczegóły w załączniku pod tym samym tytułem.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. udzielenie schronienia dla osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Rozogi, od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na

„Dowóz uczniów do Szkół mi Przedszkoli na terenie gminy Rozogi w 2019 r. na podstawie biletów miesięcznych”

Unieważnienie postępowania:

Przebudowa amfiteatru w Rozogach