Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty

"Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r."

Informacja z otwarcia ofert

"Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r."

Unieważnienie postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.

"Usługa udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r."