Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku postępowania

Modernizacja drogi gminnej nr 199005N prowadzącej do gospodarstwa i gruntów rolnych we wsi Księży Lasek na dz. nr 243/1

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na remonty i utrzymanie dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych) położonych na gruntach komunalnych Gminy Rozogi w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na remont i utrzymanie dróg gminnych położonych na gruntach komunalnych Gminy Rozogi - informacja w załączniku pod tym samym tytułem

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozogi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rozogi - informacja w załączniku pod tym samym tytułem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w m. Klon; ROŚ.271.8.2019

Informacja z otwarcia ofert 21.11.2019 rok - w załączniku pod tym samym tytułem Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.12.2019 r. - w załączniku pod tym samym tytule Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17 styczeń 2020 r - w załączniku pod tym samym tytułem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w m. Klon

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.10.2019 r. - w załączniku pod tym samym tytułem Unieważnienie postępowania z dnia 30.10.2019 r. - w załączniku pod tym samym tytułem