Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Rozogi w sprawie spotkań dla przedsiębiorców podejmujących inwestycje gospodarcze

W załączeniu przekazuję informację Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na temat spotkań/wideokonferencji organizowanych w związku z możliwościami wsparcia pomocą publiczną inwestycji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców z terenu gminy Rozogi. /-/ Zbigniew Kudrzycki Wójt Gminy Rozogi

Informacja

Wójt Gminy Rozogi informuje, że dnia 29 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na realizację zadania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

KOMUNIKAT !

SEKRETARZA GMINY ROZOGI z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy Rozogi, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rozogach oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa

I N F O R M A C J A Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku została zawieszona.

Wszystkie wezwania do stawiennictwa przed komisją tracą ważność.

Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

http://rozogi.pl/11309,Informacja-dot-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html