Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie z 26 października 2018r.

KOMUNIKAT

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o. o. w sprawie zanieczyszczenia wody bakteriami coli.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/18 z dnia 09.08.2018r.

O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową GOL_ROZOGI_DĄBROWY/44566 na terenie działki nr 1147, obręb Dąbrowy, gmina Rozogi, pow. Szczycieński.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/18 z dnia 08.08.2018r.

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kv, linii nN 0,4kV oraz przyłączy w miejscowości Klon, gmina Rozogi, powiat szczycieński.