Podatki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 roku

Dostępne na stronie ministerstwa pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących...

Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2073 z późn. zm.). Wymagane dokumenty: W ciągu 14...

Łączne zobowiązanie pieniężne

Łączne zobowiązanie pieniężne to podatek rolny oraz jednocześnie od nieruchomości lub podatek leśny należny od przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy. Uwaga! Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje - patrz: podatek rolny, leśny, od nieruchomości.

Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy lasu 3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu. Opłaty: Nie podlega opłatom Miejsce złożenia dokumentów:...

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć: 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy lasu 3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu 4. Informację w sprawie podatku leśnego. Opłaty: Nie podlega opłatom Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat...

Podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego/druk do pobrania/ oraz dołączyć: 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych 3. Podanie o ulgę ( jeśli przysługują ) - patrz niżej. Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat...

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć: 1. Akt notarialny 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych 3. Podanie o ulgę bądź zwolnienie 4. Informację w sprawie podatku rolnego Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub w pokoju...

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć: 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy nieruchomości 3. Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości. Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub w pokoju Nr 11 Termin i sposób...

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć: 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy nieruchomości 3. Informację w sprawie podatku od nieruchomości. Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub w pokoju Nr 11 Termin i sposób...