Wybory do Sejmu i do Senatu RP – 2019

Wybierz rok

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego, miedzy 21 a 8 dniem wyborów, każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Spisy wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. są udostępnione do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Rozogach, pok. nr 15, w godzinach od 8.00 do 15.00, w dniach urzędowania. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się celem...