Zarządzenia Wójta Gminy

Wybierz rok

Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Rozogi z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępownaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szłół podstawoych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozogi.

Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Rozogi z dnia 29 stucznia 2019 r

w sprawie harmonogramu czynnośi w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolnh 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozogi