Wybory Samorządowe 2018

Wybierz rok

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego, miedzy 21 a 8 dniem wyborów, każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Spisy wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. są udostępnione do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Rozogach, pok. nr 15, w godzinach od...